POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

galeriadearta.ro va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate voluntar de către Utilizator/Client sau de o altă persoană. 

Utilizatorul/Clientul nu este obligat să furnizeze aceste date, însă refuzul de a le furniza determina imposibilitatea efectuării și onorării comenzii.

Este interzisă furnizarea de date false sau incomplete când se completează o comandă, caz în care galeriadearta.ro își rezervă dreptul de a întreprinde măsuri legale împotriva persoanelor în cauză.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal este de a opera și livra comenzile efectuate, marketing și publicitate, gestiune economico-financiară, statistică și informare asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului, a ofertelor acestuia, evoluția și starea Comenzilor, situaţia contului de utilizator de pe galeriadearta.ro.

            Categoriile de date personale prelucrate sunt următoarele: numele şi prenumele, telefon/fax, adresă (domiciliu/reşedinţa), e-mail.

            Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către galeriadearta.ro.

            Prin înscrierea pe site, efectuarea unei Comenzi și completarea datelor personale în formularele de înscriere, Utilizatorii/Clienții declară că sunt de acord ca datele lor personale să fie incluse în baza de date a site-ului galeriadearta.ro și își dau acordul expres și neechivoc la stocarea, utilizarea şi prelucrarea lor de către galeriadearta.ro în scopurile indicate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizorii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare.

            Utilizatorilor/Clienţilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale.

            Clienţii au dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal, în baza unei cereri scrise, semnate şi datate transmisă către Vânzător.

            În cazul în care Clientul îşi modifică, prin utilizarea formularelor de pe site, datele personale furnizate deja către galeriadearta.ro şi există Comenzi în derulare, Comenzile îşi păstrează datele de la momentul plasării, iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare noile date, modificate.

            galeriadearta.ro garanteaza confidențialitatea datelor personale colectate și se obligă să respecte dispozițiile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

            Datele cu caracter personal obținute de către galeriadearta.ro vor fi stocate în baza sa de date, iar acesta va lua toate măsurile pentru protecția lor împotriva distrugerilor accidentale sau folosirii ilegale.

            Pentru executarea Contractului, galeriadearta.ro va transmite datele cu caracter personal necesare către firma de curierat care va livra produsele, precum și către unitățile bancare prin care vor fi procesate plățile on-line, aceste transmiteri de date nefiind considerate încălcări ale prevederilor Legii nr. 677/2001.

            galeriadearta.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc.

            În cazul în care Clientul divulgă aceste informații unor terți, atunci Clientul poartă întreaga responsabilitate pentru acţiunile sale.